You are here
Home > 健康生活 > 【福仁商場】深水埗特賣城口罩返貨:小童 HK$99 AirMask $69 護目鏡 $19!

【福仁商場】深水埗特賣城口罩返貨:小童 HK$99 AirMask $69 護目鏡 $19!


 

小童口罩好難買!位於深水埗福仁商場地面的電子特賣城,宣佈小童及中童的口罩返貨,30個僅 HK$99,比現時的炒價口罩平。同時有幾款抵菌產品抵達發售,詳情可留意以下的 Facebook 帖子!

 小童及中童的口罩返貨,30個僅 HK$99

[the_ad_placement id=”ad5″]

REFINE 除菌濕紙巾$20一包

[the_ad_placement id=”ad5″]

Air Mask ~ $69

[the_ad_placement id=”ad5″]

日本製TOAMIT 二氧化氯除病毒掛裝 ~ $59(限購三包)

[the_ad_placement id=”ad5″]

型格防護眼罩 ~ $19

[the_ad_placement id=”ad5″]

保護罩型護臉帽 ~$79

[the_ad_placement id=”ad5″]

電子超聲波清洗機 ~$139

[the_ad_placement id=”ad5″]

50ML PET噴霧樽仔~$5 

[the_ad_placement id=”ad5″]

50ml噴樽 ~ $5/個

[the_ad_placement id=”ad5″]

30ml 噴噴膠樽(PP料)~$20/5個

[the_ad_placement id=”ad5″]

查詢:深水埗電子特賣城

地址:深水埗福仁商場地面 (深水埗 MTR D2)

時間:10:00 – 22:30

WhatsApp留貨: 55181839


benny
熱愛電玩、足球及賺錢,個性貪玩,做事認真。為了買遊戲及玩樂花費,畢生鑽研投資理財之道,曾全職打機一年,想做就去做。
Top