You are here
Home > 有趣新聞 > 大部分港人去厠所都玩手機 但小心網絡攻擊!

大部分港人去厠所都玩手機 但小心網絡攻擊!


相信大家平時都基本手機唔離身,去到邊都要玩手機,而網絡安全公司 NordVPN 最近都做咗一項好新奇嘅調查,調查顯示,多達 90% 的香港居民會將自己的手機帶入廁所,而且係所有其他接受調查的國家中最高的數據結果。大多數香港居民(61.1%)會睇社交媒體,但幾乎冇人會諗到可能會遭遇黑客針對手機的嘗試攻擊。
香港人去廁所仲會做乜

大多數香港人話,佢哋上廁所的時間主要是花在瀏覽社交媒體(61.1%)、玩網絡遊戲(40.3%),以及觀看影片、電影或電視節目(36.5%)。另外,香港人亦會收聽或瀏覽新聞,打電話或者發訊息,同埋網上購物。
NordVPN 香港行銷經理于明花(Ugne Mikalajunaite)表示:「香港人似乎非常需要智能手機。我們之前的調查已經顯示,香港人一生中上網的時間超過 44 年,佔據了人生的一半時間。」她說道:「儘管大多數人(80%)認為智能手機是最常用來追蹤使用者網上行為的裝置,但香港居民仍然沒有養成良好的網絡習慣來保護自己的網上生活。」
 

保護手機小知識

NordVPN 香港行銷經理于明花,就同大家分享咗幾個保護手機的關鍵技巧,無論是否在廁所都受用:

  • 保持應用程式和手機作業系統(OS)在最新狀態。不要跳過軟件更新。
  • 做好研究。永遠不要下載未知的應用程式,事前做好研究功課。
  • 避開非官方的應用程式商店。更有可能含有夾帶惡意軟件的應用程式。
  • 避免使用未知的 Wi-Fi。而且在使用時一定要使用 VPN。
  • 提高警覺。不要點擊可疑的連結,不要向陌生人提供自己的號碼,並對未知號碼保持警惕。


大家去厠所玩手機都要注意下啦,保護好手機安全先至玩得最開心!
Top