You are here
Home > Apple > 偉大的Apple:未來推出的產品將100%使回收物料製造!

偉大的Apple:未來推出的產品將100%使回收物料製造!


Apple計劃未來推出的產品將100%使回收物料製造!

Apple在星期三公佈這個消息,公司表示電子製造業對地球環境有好大影響,而且地球資源有限,所以作出該決定。不過,呢個偉大崇高的決定,就連蘋果自己都未太確定點樣實現。

蘋果的政策和社會活動副總裁Lisa Jackson表示,其實公司亦好少做有關的環保工作,不過在搞清楚之後就想先宣佈這個目標。她表示,現在iPhone大部分的製作物料都唔係回收材料,不過目標希望可以向供應商購買再循環金屬並使用客戶退回的舊蘋果產品以實現目標。

最後Lisa更加話,作為一間公司,唔一定要為自己用盡地球上的資源咁話,Apple真係好祟高啊!

 

來源:cnet


andy
熱愛電影、生活 ,俗語說人生如戲,但香港人經歷的戲又可有多少呢?(已離職)
Top