You are here
Home > APPS > iOS > 新功能 Facebook 現可針對回應俾「反應」

新功能 Facebook 現可針對回應俾「反應」


廣告


----------------------------
圖片來源︰TheNextWeb

一段時間之前,Facebook 已為用家提供更多不同的反應,因著不同的帖子,給予更貼切的「反應」,所以出現了有人被形容為「嬲嬲上到個鼻」。早前,用家則可針對 Messenger 的對話內容直接給予「反應」。現在,功能更擴展至帖子的回應。


廣告


----------------------------

有時當我們見到其他人的回覆十分搞笑,或是「sad but true」,單單是給予讚好都未能完全準確反映我們的認同感。由即日起,大家都可就著個別的帖子回應給予不同的「反應」。除了讚好外,仍然是「勁正」、「哈哈」、「嘩」、「慘慘」及「嬲嬲」。與帖子一樣,只要長按或於電腦上游標停留於「讚好」,就可以顯示一共六種「反應」,選擇最合適的一個。


廣告


----------------------------

很快,我們可能就會見到有些帖子不止「嬲嬲上到個鼻」,連帖子的回應同樣都是「嬲嬲上到個鼻」。


廣告


----------------------------

來源︰TheNextWeb


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
偽宅男
Windows、iOS、Android 通通都用緊。有穩定版 App 唔用,最愛試 Beta 版
Top