You are here
Home > 耳機 (Page 5)

蛇叔:「設計還好 但 32GB 唔太夠用!」- Samsung Galaxy Note 5 初步評測

今早美國先發佈完 Galaxy Note 5,轉眼香港就已經舉行 Unpack 活動。今次 Galaxy Note 5 將改用全新設計,S-Pen 有更多功能,而且規格亦加強至 4GB RAM,想知呢部下半年旗艦實際感覺如何就記得留意初步評測。

Top