You are here
Home > Posts tagged "中國聯通"

中國聯通又死機?俾你上網但唔俾傾電話!

香港電話網絡商競爭激烈,一眾網絡商都好喜歡用優惠吸引用戶,不過質素都相當重要,前日中國聯通一度死機,進行搶修後都只能提供上網服務,流動電話服務直至傍晚才陸續恢復正常,類似事件為兩個月內的第二宗。不少用戶都走到門市查詢,亦有用戶在中國聯通 FB 專頁宣洩不滿,直叫「回水」。 81364

Top