You are here
Home > APPS > iOS > 延續工作 Windows 新功能令用家可隨時返回原有工作進度

延續工作 Windows 新功能令用家可隨時返回原有工作進度


廣告


----------------------------
圖片來源︰TheNextWeb

不少人都有試過,因一些意外原因,例如是斷電、死機,所有的工作進度一下子全部報廢,心血沒了,需花大量時間才能恢復原有進度。Windows 10 將會加入的新功能,就能令用家「哪裡放下工作,就從哪裡重新開始」。


廣告


----------------------------

當然,平日編輯文件時可透過不斷的儲存,保持工作進度。但是,不是所有程式都能紀錄上次的進度,下一次重新打開時不用返回起點。所以,這個名為 Timeline 的新功能,就可發揮作用。


廣告


----------------------------

Timeline 會在工作切換器中一直紀錄用家使用應用程式的情況。當用家有需要時,就可透過搜尋時間軸,返回某個程式於特定時間的狀態。例如︰上次觀看影片時看到一半突然意外關機,就可利用 Timeline 找回當時使用的程式,返回上次的進度。除了搜尋時間軸,亦可透過工作的關鍵字進行搜尋。


廣告


----------------------------

Timeline 有一個優勢,就是支援 Windows 以外的平台。不止 Windows Phone,Android、iOS 亦支援,收到來自 Windows Timeline 的提示訊息,選擇指定的工作進度。連接的關鍵,在於用家手上的流動裝置,要事前安裝好微軟的語音助理 Cortana,使 Timeline 可在手機、平板發揮作用。


廣告


----------------------------

Timeline 將會加入到 Fall Creators Update,本年九月時一併開放予 Windows 10 用家使用。


廣告


----------------------------

來源︰TheNextWeb


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
偽宅男
Windows、iOS、Android 通通都用緊。有穩定版 App 唔用,最愛試 Beta 版
Top