You are here
Home > Posts tagged "Switch Online"

【著數優惠】PSN 港服五月五折優惠!過百隻遊戲大激減!

最近任天堂公佈 Switch Online 詳情,講到每個月都有優惠及免費舊 Game 玩,另一邊廂 SONY 即時以優惠還擊,事實上幾乎每個月都有優惠,踏入五月又有什麼優惠呢?五字當旺,就來一個五折激減活動,減價促銷之商品更多達 304 款,立即上官網睇睇心水遊戲,立即購買! 84500

Switch Online 9 月上市!傳經典舊遊戲免費下載!

一直盛傳任天堂將會推出 Switch Online 服務!原本於上年運作的服務,因為各種情況及原因,結果推延了相關功能,但近日官方再一之發佈消息,宣佈將會在今年 9 月份正式推出 Switch Online 服務!Switch Online 服務與 PlayStation Network(PS4)及 Xbox Live(XBow)非常相似,當服務提供了之後,玩家就要開始付費,才可以在線聯機。 77075

Top