You are here
Home > Posts tagged "Philips SpeedPro Max Aqua"

Philips 推出吸塵同時拖地:SpeedPro Max Aqua 無線吸塵機!

  Philips全新推出SpeedPro Max Aqua無線拖地吸塵機,把吸力最強的360° 吸塵機SpeedPro Max進一步升級,全新加入專利的吸塵拖地系統,效果等同傳統拖地。拖地吸扒更備AquaBoost功能,額外供水處理頑固污跡,用家也可換上全球首創的360° 全角度吸扒,吸去前後左右吸力清走更多塵垢,體驗最快速無線吸塵。 117798

Top