You are here
Home > Posts tagged "DJI香港"

DJI Osmo Pocket 抵港,即刻同你動手睇睇!

今日,DJI在香港發佈 Osmo Pocket 輕巧易攜的三軸雲台相機,定價HK$2699,即日起,顧客可以透過 DJI 官方商城、 DJI 香港旗艦店、 DJI 授權分銷商及零售商進行預購,預購訂單將於12月15日起陸續發貨。 103429

Top