You are here
Home > Posts tagged "DCOne"

【著數優惠】DCOne 四月勁減只限三天 大量貨品低至三折(9-11日)

踏入四月,就到換機旺季,想入手新玩具玩,又要抵又要實際,最好就睇睇DCOne四月優惠活動。DCOne在四月迎來勁減,大量貨品低至三折。當中智能電話、耳機、各款穿載式裝置都有優惠,換部新機連智能手環都能夠一千元有找,放完假去完旅行山窮水盡都保證可以輕鬆換機。

Top