You are here
Home > Posts tagged "3D TLC NAND"

Kingston 新一代 KC2000 SSD 發佈,提供3,200MB/s及2,200MB/s讀寫速度!

  今日 Kingston 宣佈推出新一代KC2000 NVMe PCIe SSD 固態硬碟,採用最新Gen 3.0 x 4 控制器及 96 層 3D TLC NAND,具備出色的耐用性及效能,並提供高達3,200MB/s及2,200MB/s的讀取和寫入速度,可提升桌上型電腦、工作站及高效能運算(HPC)系統的工作效率。 119747

Top