You are here
Home > Posts tagged "水著"

唔識影相激親女友? 岸明日香水著示範

大家有冇幫女朋友影相呢?如果唔想影出又矇又光嚟激嬲女朋友,最好學吓點樣人像攝影。小編最近都在學習攝影,除咗影吓風景,有時都會影吓人像。不過對於小編哩啲初學者嚟講,除咗光圈、快門、ISO專業名詞外,影相亦好講求相片構圖。既然唔識,唯有睇多啲寫真學吓大師點樣影啲靚相啦。

看忍野さら靚相 學人像攝影

在日本攝影界、水著界近年最炙手可熱的,必然是22歲的忍野さら(Oshino Sara)。她是天使與魔鬼的混合體,樣貌清純、卻擁有嬌人的身材比例,一出道就成為日本最強的水著美女。看她的照片,就是最好的人像攝影教材。 77146

Top