You are here
Home > APPS > iOS > Facebook Messenger新增1小時「打卡」功能 每個鐘都知你去咗邊!

Facebook Messenger新增1小時「打卡」功能 每個鐘都知你去咗邊!


廣告


----------------------------

Facebook推出了Messenger內的暫時實時位置共享,以後朋友同家人都可以每1小時都知道你的「打卡」行蹤!


廣告


----------------------------

用家可以選擇與單個人或團體分享您的位置,Facebook表示唔少人同朋友聯絡時,可以得悉大家行蹤位置是非常有用的,例如有街出約會時候、甚至同男女朋友分享夜媽媽回家路上的行蹤。


廣告


----------------------------

分享位置後,您的朋友可以在地圖上看到您的發送位置,並維持60分鐘。 Messenger更加會估計你同朋友距離的車程時間。分享的位置亦會有倒數時鐘,顯示該位置仲有幾多分享時間剩,當然,用家亦都可以選擇早點分享你的位置。


廣告


----------------------------

 

來源:The Verge


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
Top