You are here
Home > 即時新聞 > 驚唔驚車毁人亡?華為 Mate 10 Pro 學車駕駛保時捷!

驚唔驚車毁人亡?華為 Mate 10 Pro 學車駕駛保時捷!


廣告


----------------------------

近年手機講求 AI,不過聰明也有限度,究竟可以走得有多遠?走或者真的不夠遠,不如試試學車,華為已經啟動了 AI 學車計劃,目標是五星期內完成 RoadReader 項目,使 Mate 10 Pro 可以駕駛保時捷。


廣告


----------------------------

計劃是讓 Mate 10 Pro 中的麒麟 970 芯片組學習,透過手機鏡頭識別物件,從而操縱節氣門、方向盤等,並避開障礙物,或者有留意汽車動態的讀者都知道,做到迴避其實不困難,過去有不少汽車公司及廠商都將此項功能加入其中,甚至可以避開移動中的障礙物。,但要知道今次是單憑一部電話,儘使就能做到,只是迴避免靜止障礙物也好。


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
新丁
新丁
從事新聞行業多年,做遍周刊、免費雜誌、網上媒體製作,藉由「新聞系理論」及「大眾傳播技巧」,實踐新傳系扒糞者精神,在「黃色新聞」與寫實中取得平衡,讓受眾認識及理解更多新知。(已離職,有事聯絡 [email protected]
Top