fbpx
You are here
Home > 即時新聞 > HP Sprocket Plus相片打印機 自製貼紙相、開Party必備!

HP Sprocket Plus相片打印機 自製貼紙相、開Party必備!

用手機影靚相,還想打印出來欣賞?機身仿如手機大小的HP Sprocket Plus相片打印機,不用油墨充電可用,是情侶好友留影最佳玩意,也是派對活動時,即場打印靚相送贈賓客,拍下難忘時刻,開心又有紀念價值。

HP sprocket plus是流動相片打印機,助你隨時隨地透過藍芽連線打印相片,家居旅行搞活動必備。

廣告


----------------------------

分享靚相最開心

女為悅己者容,就要印出來慢慢欣賞。有沒有想過,你身旁的靚仔靚女,經常自拍放上Facebook、Instagram為乜?就是要曬比大家看嘛!只要將HP Sprocket應用程式連上您的社交媒體,馬上就能將社交媒體相片重新設計,加入文字、框線、表情符號等裝飾,增添個人風格與好玩元素,再打印出來隨時欣賞。


廣告


----------------------------

HP Sprocket應用程式可以重新編輯相片,加入框線、調校光暗,並連上社交媒體,非常好用。

HP Sprocket應用程式可在iOS及Android平台應用程式市場上免費下載。

廣告


----------------------------

藍芽連線高速打印

HP Sprocket Plus乃全球最薄的便攜式相片打印機,使用藍芽無線打印,約1分鐘打印1張靚相,充滿電可打印20張,非常方便。加上不需要碳粉墨水,只需Micro USB就可充電,與一般手機無異,容易攜帶。


廣告


----------------------------
使用藍芽無線打印,約1分鐘打印1張靚相,充滿電可打印20張,非常方便。

百變可愛貼紙相

那些年蘊藏青春記憶的貼紙相,是少男少女的一大樂趣。今天她們可以自行構思貼紙相之主題、構圖、背景及道具,拍下作日後留念。配合HP Sprocket Plus相片-貼紙背面相紙,隨時隨地輕鬆自製2.3 x 3.4吋貼紙相。相片背面一撕即貼,將你摯愛相片變為有趣的貼紙,更有防污、防水、防撕功能,讓色彩亮麗的相片耐用耐看。


廣告


----------------------------


廣告


----------------------------

貼紙相每張$4.25

至於成本方面,由於不需要油墨,只需要計算機價及每張打印成本。在機價方面,HP Sprocket plus相片打印機現時價格為HK$1288,而HP ZINK貼紙式相紙 (20張),零售價為HK$85。換句話說,每張貼紙相打印成本約HK$4.25。


廣告


----------------------------
向上推移起上蓋,然後張貼紙相紙放入(有圖案向下)。
每張貼紙相成本約港幣$4,相比坊間影貼紙相要港幣$20、$30元一張,十分合算。

廣告


----------------------------

使用心得:記得調光相片

考慮到價格、便攜及打印質素,HP Sprocket Plus絕對超值!而且貼紙相十分方便,4.25元一張也不貴,流動打印即貼,適合開Party玩遊戲時使用。不過,由於採用ZINK Zero Ink印表機的感熱式列印,打印出來的相片偏暗,因此記得在打印前,先略為調光相片,這樣出來的效果更佳。


廣告


----------------------------

HP Sprocket Plus規格

彩色列印品質: 313 x 400 dpi (最佳)
尺寸(闊x深x高): 142 x 89 x 18毫米
重量: 204克
連接: Bluetooth 3.0
連接功能: Sprocket應用程式

廣告


----------------------------


廣告


----------------------------
HP Sprocket Plus三種顏色任你揀,每一款都好靚好想擁有。
Advertisements

廣告


----------------------------
benny
benny
熱愛電玩、足球及賺錢,個性貪玩,做事認真。為了買遊戲及玩樂花費,畢生鑽研投資理財之道,曾全職打機一年,想做就去做。
Top