You are here
Home > 即時新聞 > 違背言論自由原則 Google 員工抗議中國版搜尋引擎過濾敏感詞

違背言論自由原則 Google 員工抗議中國版搜尋引擎過濾敏感詞


廣告


----------------------------

早前不斷傳出,Google 有意重返中國市場。不過,入得中國市場,就要接受搜尋引擎有所限制,所有敏感詞都會被過濾。據報,Google 員工對於這種「入鄉隨俗」感到不滿,正發起內部抗議。
網上媒體 BuzzFeed News 獲得內部 Google 員工間流傳的聯署抗議信。信中提到,Google 準備於中國推出名為蜻蜓的搜尋引擎,將會配合中國政府的要求,過濾所有敏感詞,是對言論自由的威脅,而且不符合道德原則。

同時,信中指出不論是員工,或是 Google 本身,都有責任藉發展搜尋引擎令世界變得更美好,而非助紂為虐,支持政府加強社會監控、暴力。雖然 Google 本身有一份道德守則,幫助作出符合道德原則的決定。不過,他們認為這並不足夠。於決策的過程中,亦需要具備透明度及建立一套問責制度,確保作出的決策及審議的過程能真正符合道德原則。


廣告


----------------------------

對於員工的反彈,Google 未有任何回應,而且 Google 亦未有公開發表有關建立中國和諧版搜尋引擎的計劃。當年,Google 正是因為不願配合中國政府有關過濾所有敏感詞的政策,所以才撤出中國市場。今次盛傳重返中國市場,更會配合中國政府政策,難道金錢比堅持原則更重要?


廣告


----------------------------

來源︰Ubergizmo


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
偽宅男
Windows、iOS、Android 通通都用緊。有穩定版 App 唔用,最愛試 Beta 版
Top