You are here
Home > 即時新聞 > 較鬧鐘 Firefox 測試定時重新開啟指定分頁

較鬧鐘 Firefox 測試定時重新開啟指定分頁


廣告


----------------------------
圖片來源︰Ubergizmo
圖片來源︰Ubergizmo

我們的朋友不時都會分享有趣的文章、短片,但我們未必每次都可第一時間閱覽。雖然我們可先打開相關分頁而不理之,但始終佔用了分頁空間。若以書籤形式記下又怕不記得的話,Firefox 測試中的新功能就可能是一個實用的解決方法。


廣告


----------------------------

透過 Firefox 的先導計劃,Mozilla 正測試為 Firefox 加入定時重新打開分頁的功能。與我們調校鬧鐘提示一樣,用家可為個別分頁設定一個指定時間,到了時候就會重新打開該分頁。與長期佔用分頁的方法或記錄於書籤相比,新方法既能節省有限的記憶體資源,不怕長期佔用分頁,亦可確保用家記得有時間就可看回剛才未能打開的網頁。


廣告


----------------------------

不過,此功能暫時只限參與了先導計劃的開發者使用,一般用家暫時無法使用。惟有期望 Mozilla 會於日後加入到正式版的 Firefox 當中,大家才可應用。


廣告


----------------------------

來源︰Ubergizmo


廣告


----------------------------

 

 

Advertisements

廣告


----------------------------
偽宅男
Windows、iOS、Android 通通都用緊。有穩定版 App 唔用,最愛試 Beta 版
Top