fbpx
You are here
Home > APPS > Android > 實用新功能 Facebook 測試回覆帖子可設定私隱度

實用新功能 Facebook 測試回覆帖子可設定私隱度

圖片來源︰Ubergizmo

有時我們見到 Facebook 上的帖子,就是想向發帖者作出回應,但就是不想讓其他人都知。除了經 Facebook Messenger 向對方發出訊息外,未來或許可用另一種方法。


廣告


----------------------------

現時,用家回覆帖子時,所有能看到該帖子的用家都可見到回覆斗訊息。Facebook 正在測試,讓用家回覆帖子時,與發出帖子一樣,都可自行設定私隱度。


廣告


----------------------------

用家回覆訊息時,只需點擊上鎖圖示,就可進行設定,有四種選擇︰發帖者與朋友、只限朋友、發帖者與其他回覆者及所有人都看到。


廣告


----------------------------

由於現時此功能只屬測試性質,只有部分用家才有幸可以使用此功能。不過,由於功能十分實用,所以不排除 Facebook 會全面開放,讓所有人日後都有機會使用。


廣告


----------------------------

來源︰Ubergizmo


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
Avatar
偽宅男
Windows、iOS、Android 通通都用緊。有穩定版 App 唔用,最愛試 Beta 版
Top