You are here
Home > APPS > iOS > 不一樣的的生日 Facebook 測試生日捐款至慈善機構功能

不一樣的的生日 Facebook 測試生日捐款至慈善機構功能


廣告


----------------------------
圖片來源︰TheNextWeb

大家每年都會度過生日。每逢到了正日生日,就會收到眾多朋友於 Facebook 傳來的祝賀生日訊息。若想生日變得更有意義,Facebook 正在測試的新功能就不能錯過了。


廣告


----------------------------

在美國,Facebook 正在測試一項生日捐助慈善機構的功能。在用家生日前的兩星期,就會收到來自 Facebook 的訊息,詢問用家是否需要辦一個生日籌款活動。用家可從多個慈善團體中挑選一個,並設定籌款目標金額。到了生日的時候,各個 Facebook 的朋友就會收到通知。不只可為用家留下生日的祝福,更可將之化為行動,捐助指定的慈善團體,將祝福分予更多有需要的人。


廣告


----------------------------

對眾多慈善機構而言,這無形中多了一個宣傳渠道,讓大眾更認識機構,同時也可收集更多捐款。對用家而言,生日不忘助人,令當日變得更有意義。不過,現時只限於美國 Facebook 用家才可使用,不知日後會否擴展至所有用家都可使用呢?


廣告


----------------------------

來源︰TheNextWeb


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
偽宅男
Windows、iOS、Android 通通都用緊。有穩定版 App 唔用,最愛試 Beta 版
Top