You are here
Home > 即時新聞 > 中國聯通又死機?俾你上網但唔俾傾電話!

中國聯通又死機?俾你上網但唔俾傾電話!

點擊睇最新口罩消息
點擊進入PC3 Facebook 點擊睇PC3 Instagram

口罩小編同樣缺貨,PC3 是傳媒只報導新聞,不發售口罩,抱歉已盡量報導相關消息。

廣告


----------------------------

香港電話網絡商競爭激烈,一眾網絡商都好喜歡用優惠吸引用戶,不過質素都相當重要,前日中國聯通一度死機,進行搶修後都只能提供上網服務,流動電話服務直至傍晚才陸續恢復正常,類似事件為兩個月內的第二宗。不少用戶都走到門市查詢,亦有用戶在中國聯通 FB 專頁宣洩不滿,直叫「回水」。


廣告


----------------------------

每月一單用戶頭痛

中國聯通直至晚間才發出通告,證實中午時分部分網絡出現故障,導致客戶服務受到影響。早於二月尾已有同類事故,並且提交全面報告予通訊局。至於今次事故因為假期關係,仍未有進一步跟進,但相信及後會再要求提交報告,以解釋故障原因。


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
新丁
新丁
從事新聞行業多年,做遍周刊、免費雜誌、網上媒體製作,藉由「新聞系理論」及「大眾傳播技巧」,實踐新傳系扒糞者精神,在「黃色新聞」與寫實中取得平衡,讓受眾認識及理解更多新知。(已離職,有事聯絡 [email protected]
Top