You are here
Home > 即時新聞 > 方便定危險? Chrome 可自動填寫用家信用卡資料

方便定危險? Chrome 可自動填寫用家信用卡資料


廣告


----------------------------
圖片來源︰Ubergizmo

不少人都會於網上購物,並以信用卡付款。不過,每次我們都需要逐項填寫用於付款的信用卡資料。Google 公布,日後這項程序可以借助自動完成表格的功能,加以簡化流程。


廣告


----------------------------

Google 公布,他們為桌面版 Chrome 帶來功能上的改進。只要用家於 Google 帳戶內記錄了個人信用卡的資料,當遇上要以信用卡付款,用家就可以借助自動完成表格的功能,一鍵輸入信用卡號碼,用家只需手動輸入驗證碼,就可繼續付款程序。過程中,用家不需於瀏覽器預先登入 Google 帳戶,只需打開分頁並登入一次即可。換言之,即使用家並沒有於手上所有裝置的 Chrome 預先登錄 Google 帳戶,一樣可以使用上述功能。


廣告


----------------------------

雖然這會較為省時,無需用家每次逐項輸入信用卡資料,但用家要將信用卡資料儲存於 Google 帳戶內,無疑會令用家對安全度產生疑慮。方便還是安全,大家又會如何選擇呢?


廣告


----------------------------

來源︰Ubergizmo


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
偽宅男
Windows、iOS、Android 通通都用緊。有穩定版 App 唔用,最愛試 Beta 版
Top