You are here
Home > 週邊產品

【太空卡】香港 4G 42Mbps 高速上網卡,50GB + 1000 分鐘僅 HK$113!

好早前小編就介給過《3香港 $60 無限 30 日上網咭》,但有網友對年卡更有興趣。今日小編就見到 3 香港高質上網年卡,50GB 本地上網數據僅 HK$113/張,另外 10GB 3HK 中港澳台年卡也只需 HK$120/張,兩張卡同樣皆是售完即止,有興趣可向店家自行查詢! 136122

Top