You are here
Home > 即時新聞 > 代價高昂 Google 需支付近百億美元力保 iOS 預設搜尋引擎地位

代價高昂 Google 需支付近百億美元力保 iOS 預設搜尋引擎地位


廣告


----------------------------

平日我們使用手機時,少不免會用到 Google 搜尋服務。不過,這並非必然的,而是 Google 要向蘋果繳交一筆費用,以確保蘋果會以 Google 作為旗下系統的預設搜尋引擎,這亦成為蘋果的一大收入來源。


廣告


----------------------------

高盛最新的一份分析報告指,蘋果獲得的服務盈利,有五分之一來自 Google 繳交的費用,目的是為了確保蘋果會繼續選用 Google 作為 iOS 的預設搜尋引擎。這筆款項,預計有九十至一百億美元。更甚的是,這筆收費是需每年繳交,而非兩、三年才繳交一次。聽起來,這真的是十分昂貴。


廣告


----------------------------

由於蘋果有權選擇 Google 以外其他公司的搜尋服務作為 iOS 的預設搜尋引擎,當 Google 有一年不付錢,其地位就有可能被取代。故此 Google 在這方面的議價空間不大。若蘋果要求加價,相信 Google 亦會願意接受,難以反抗。對一般用家而言,能夠於 iOS 繼續使用 Google 搜尋而不需額外設定,這就已足夠了。


廣告


----------------------------

來源︰PhoneArena


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
偽宅男
Windows、iOS、Android 通通都用緊。有穩定版 App 唔用,最愛試 Beta 版
Top