You are here
Home > 即時新聞 > 中國Apple員工組成地下網絡 出售客戶個人資料 總值達5000萬人民幣!

中國Apple員工組成地下網絡 出售客戶個人資料 總值達5000萬人民幣!


廣告


----------------------------

中國當局表示,有蘋果公司的員工組成地下網絡,從公司數據庫中偷取數據,並出售到中國黑市!


廣告


----------------------------

這個地下網絡組織由20名蘋果員工組成,他們收集了用戶的姓名、電話號碼、Apple ID和其他數據,然後每項數據零售價格為$10至$80人民幣,總值5000萬人民幣。至於收集的數據是否僅限於中國蘋果用戶,或包括其他用戶就尚不清楚。


廣告


----------------------------

中國當局的拘捕行動橫垮浙江省、廣東、江蘇和福建等省份。疑犯於Apple的市場部及外判部門工作,可直接連接至公司數據庫及其他擁有敏感客戶資料的工具。


廣告


----------------------------

中國售賣用戶資料數據的情況並不新奇,經常有公司售賣客戶的個人資料到黑市,不過估唔到Apple都百密一疏,並例外,大家以後上大陸買機就更加要小心了。


廣告


----------------------------

 

來源:The Verge


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
Top