fbpx
You are here
Home > APPS > Android > 超級英雄、動物、禿頭新登場!過百 emoji 更新率先睇!

超級英雄、動物、禿頭新登場!過百 emoji 更新率先睇!

好快就到新年,去舊迎新固然要,連電話的 emoji 都要更新(其實每年都有更新),日前表情符號管理機構《The Unicode Consortium》公佈新一年首批表情符號,合共總數達 157 個,令整個 emoji 體系增加至 2,823 個。


廣告


----------------------------

最新公佈的 emoji 將會在 6 月加入到 Unicode 11.0 之中,然後再經手機廠商及軟件廠商處理,最後才更新到大家手機上。新一年新一批 emoji 有各種轉變,包括加配不同髮色及膚色,甚至有禿頭選擇,另外新增了超級英雄 emoji、動物等等。


廣告


----------------------------

新 emoji 請等到明年今日

雖然新一批 emoji 令整個體系更完整,不過不要開心得太早,因為現時公佈的 emoji 都是走蘋果風,實際發表的必然會因應廠商風格作出調整,甚至會否齊全亦成疑問。與此同時,由於 6 月才加入到 Unicode 11.0,因此要看到更新都應該要等到下年了吧!至於提及已久的「左右調轉」選項,連提及都沒有,因此又要等下次的更新,即是最快也要到後年。


廣告


----------------------------

來源:Emojipedia / unicode


廣告


----------------------------
Advertisements

廣告


----------------------------
andy
andy
熱愛電影、生活 ,俗語說人生如戲,但香港人經歷的戲又可有多少呢?(已離職)
Top